NLB Banka nagrađuje najbolje projekte organske proizvodnje

Daisymom, pixabay

Daisymom, pixabay

NLB Banka Beograd otvorila je konkurs za poljoprivrednike organske proizvodnje, na kojem će tri najbolja projekata u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane, nagraditi iznosom po pola miliona dinara.

Kako se navodi na portalu NLB banke, konkurs je otvoren do 20. maja, a pravo da učestvuju imaju svi proizvođači sa registrovanim poljoprivivrednim gazdinstvom i koji poseduju sertifikat ili su u procesu sertifikacije organske proiuzvodnje. Takođe, projektom na konkurs mogu se prijaviti i proizvođači kooperanti koji imaju grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje.

 

Projekte sa naznakom „Konkurs za najbolje projekte organske proizvodnje i prerade hrane“ zainteresovani proizvođači mogu slati na adresu; NLB Banka Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v ili eletronskim putem na mail adresu: organic@nlb.rs.

Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 1. avgusta, a sve učesnike konkursa NLB banka obavestiće pisanim putem o rezultatima.

Još od 2012. godine ova banka raspisuje konkurs za najbolje ideje iz oblasti proizvodnje i prerade organske hrane i do sada je učestovalo oko 350 proizvođača. Samo prošle godine stiglo je preko 60 predloga projekata.

Želimo da damo doprinos promociji organske poljoprivrede, kao proizvodnje koja doprinosi zdravlju ljudi i očuvanju životne sredine“, navodi se na njihovom portalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.