Odaberite pravu tehniku zasušivanja krava

vime

Mlečna žlezda treba da se pripremi za sledeću laktaciju

Zasušenje mlečne žlezde kod krave i priprema za sledeću laktaciju je možda jedna od najdelikatmijih radnji u mlečnom govedarstvu. Na šta treba obratiti pažnju, kako korigovati ishranu i sprečiti mastitis pitali smo mladog doktora veterinarske medicine Đorđa Stojanovića.

„Zasušenje kod krava se obavlja dva meseca pred telenje na kraju sedmog meseca gravodnosti, a zadnji rok je mesec i po dana, kako bi mlečna žlezda mogla da se pripremi za narednu laktaciju. Sam period zasušenja je 5 do 7 dana, jer tokom zasušenja, mleko stvara pritisak u mlečnim žlezdama i alveole više ne mogu da rade i prestaju sa proizvodnjom mleka, a vime postaje tvrdo. Posle pet dana vime polako splašnjava i postaje mekano i krava više ne proizvodi mleko“, kaže Stojanović za Mlade u agraru.

Kako kravu treba hraniti?

Međutim, tokom tog sedmodnevnog procesa pre nego što se prekine muža, proizvođači treba da koriguju ishranu svom grlu; smanjuje se ili potpuno izbacuje koncentrovani deo ishrane i i zelena masa, a kravu treba hraniti samo livadskim senom koje ima nisku energetsku vrednost, odnosno kabastim hranivima. Uz to treba voditi računa o telesnoj kondiciji grla.

„Krava pred zasušenje treba da bude u povoljnoj telesnoj kondiciji, ako ne, onda se posle procesa zasušenja uvodi minerani deo ishrana i postepeno koncentrovani od 1kg do 2 dnevno. Važno je da ne bude mršava pred telenje. Ima onih rasa koje su predodređenje za veliku proizvodnju mleka, prirodno su mršavije jer, takoreći, sve što pojedu prerade u mleko – teško ćete videti Holštajn kravu koja je debela“.

Koja tehnika zasušenja je najbolja?

djordje

Stojanović: ″Bez obzira na tehniku, aplikovati injektore za zasušivanje″

Uz korigovanu ishranu, sa održavanjem telesne kondicije, treba primeniti određenu tehniku zasušenja, a postoji nekoliko.

„Postoje nekoliko tehnika zasušenja, jedna je i smanjivanje vode. Najveći udeo mleka je voda – pa ako se kravi smanji udeo vode – smanjiće i lučenje mleka. Postoji tehnika zasušivanje sa preskakanjem muže, najpre se koriguje ishrana, a onda se preskače muža; na primer muze se samo jutri, a onda posle određenog vremena (5-7 dana) potpuno prekidamo mužu. Kod mlečnijih grla može biti preskakanje sa tri puta muže dnevno na dva, pa na jedan. To je možda najbezbolnije za mlečnu žlezdu. Neki kažu da je najbolje naglo prekinuti mužu. Trebalo bi praktikovati, bez obzira na tehniku, aplikovanje injektore za zasušenje u svaku četvrt vimena i onda prekinemo mužu“, kaže ovaj doktor veterinarske medicine.

Najvažnija uloga injektora za zasušenje jeste prevencija pojava mastitisa, kao velikog problema u procesu zasušivanja. Sama pojava mastitisa može da zavisi od tehnike zasušenja, ali i da li je mlečna žlezda zdrava ili ne – koliki ima procenat somatskih ćelija i bakterija. Naš sagovornik nagoveštava da je najbolja borba protiv mastitisa upravo prevencija uz održavanje higijene vimena, staje, mlekovoda, aparata za mužu i samih ljudskih ruku. Ipak, mastitis nije jedini problem koji se može javiti tokom ovog procesa.

„Kod visokomlečnih krava, neki proizvođači imaju problema, da ne mogu lako da je zasuše. Zatim, laktacija može da bude i duža od 10 meseci, ako krava ne ostane odmah gravidna – ima problem i dugo se osemenjava i onda se muze duže. S druge strane, kod domaćeg šarenog govečeta se muze i kraće i zaluči se 3 meseca pred telenje. U svakom slučaju najvažnije je da se najmanje 45 dana pred telenje zasuši kako bi se mlečna žlezda obnovila i da se pripremi za naredu laktaciju“, nagoveštava Đorđe Stojanović.

Leave a Reply

Your email address will not be published.