Sistemom rotacione ispaše do veće produktivnosti

free-photos, pixabay

Ovim sistemom povećava se kvalitet trave i produžava sezona ispaše, foto: Free-Photos, pixabay

Mladi poljoprivrednik Džek Hanson (Jack Hanson) iz Velike Britanije koji se bavi  pretežno stočarstvom ima za cilj da proizvodi više sa manje inputa, prenosi fginsight.com. U partnerstvu sa svojim roditeljima Džek poseduje 111 ha zemlje, u okviru kojih je 56 ha pašnjaka. Na tim pašnjacima hrani se preko 460 grla ovaca i goveda.

Ojagnjene ovce hrane se na pašnjacima sistemom rotacione ispaše, koji je moj otac počeo da razvija pre nekoliko godina,“ kaže Džek.

Rotacioni sistem iskorišćavanja pašnjaka funkcioniše tako što se pašnjak koristi deo po deo i po određenom redu. Podeljeni delovi treba da budu prilagođeni veličini stada i oblik treba da bude razmere 2 prema 1 (dužina : širina). Na ovaj način, poboljšava se sistem ispaše jer se više trave iskoristi u ishrani i sezona ispaše traje duže.

U slučaju farmera iz Zapadne Evrope, površina za ispašu podeljena je u 34 ‘nevidljiva’ obora za 4 grupe grla, koje pomera svaka 3 dana na sledeći deo pašnjaka. Veća težina Džekovih grla u poslednjoj godini ogleda se u boljem kvalitetu trave i samom rotacionom sistemu ispaše.

Osim što je u mnogome dobra za stoku, ispaša znatno smanjuje inpute u stočnoj hrani za stočare koji drže svoja grla u zatvorenom sistemu. Procene su da od ukupnih troškova u stočarstvu do 70% otpada na troškove stočne hrane. Zato je ispaša najekonomičniji model ishrane stoke, a sistem rotacione ispaše onaj još bolji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.