Svaki 14. vlasnik gazdinstva mlađi od 40 godina

svaki 14. vlasnik

Najviše mladih poljoprivrednika ima u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji

Na osnovu istraživanja koje je Republički zavod za statistiku (RZS) sproveo od 1. oktobra do 30. novembra prošle godine, anketiranjem 120 000 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, saznajemo da je tek svaki 14. nosilac poljoprivrednog imanja mlađi od 40 godina.

Mladih poljoprivrednika, a vlasnika gazdinstava, najviše ima u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji – nosioci su preko 14 000 gazdinstava. Na osnovu ranijih podataka RZS, mladi vlasnici poljoprivrednih gazdinstava u Vojvodini najviše se bave biljnom proizvodnjom, a stočarskom u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, dok je mešovita proizvodnja takođe karakteristična za centralni i zapadni deo zemlje. Ovi podaci ne treba da čude jer su donekle usmereni klimatsko-geografskim faktorima, kao i socio-ekonomskim prilikama.

Ne toliko ohrabrujuć podatak jeste da je prosečna starost vlasnika gazdinstva u Srbiji 61. godina, kao i to da među nosiocima dominiraju muškarci (preko 80 %). Interesantna činjenica je da je prosečna veličina oranica i bašta po gazdinstvu 4,5 ha, dok evropska istraživanja pokazuju da dve trećine farmi na starom kontinentu poseduje manje od 5 ha i da dominiraju mali proizvođači među poljoprivrednicima. Kao i Srbija, i Evropa se bori sa ‘starenjm’ poljoprivrede i pokušava na sve dostupne načine da uključi mlade u agrar. Problem nedostatka mladih na srpskom selu je očigledan, a povremeni podaci samo pokazuju koliko je to zaista i ozbiljan problem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.