Utičite na uzgoj suncokreta pravilnim merama

suncokreti

Stabinost i visina prinosa pojedinih hibrida suncokreta su od najvećeg značaja za proizvođače, foto I. Trifković

Kada je u pitanju proizvodnja suncokreta u cilju postizanja maksimalnih prinosa semena i ulja suncokreta neophodno je primeniti savremenu tehnologiju. Stabinost i visina prinosa pojedinih hibrida suncokreta su od najvećeg značaja za proizvođače. Proizvodnja suncokreta zahteva hronološki redosled agrotehničkih mera i prilagođavanje vegetacionih faktora regiona zahtevima biljke sa ciljem najbolje iskorištenosti genetskog potencijala rodnosti. Agtotehničke mere imaju uticaja na zemljište, a preko zemljišta i na ostale vegetacione faktore. U našim klimatskim uslovima treba primeniti određene agrotehničke mere u proizvodnji suncokreta.

Izbor parcele

Plodna i duboka zemljišta su najpogodnija za gajenje suncokreta i na takvim zemljištima ovaj usev daja najbolje rezultate. Na siromašnijim zemljištima takođe je moguće gajenje suncokreta, ali sa nešto većim količinama mineralnih hraniva. Bitna karakteritstika u odabiru parcele je da ista ne bude zakorovljena višegodišnjim širokolisnim korovima kao što su palamida, čičak i drugi.

Takođe je bitno da zemljište na koje se planira gajenje suncokreta bude bogato organskom materijom i da pH vrednost bude u intervalu od 6 do 7 (što se može utvrditi analizom zemljišta pre samog zasnivanja useva). Dalje, među bitne faktore spada i temperatura koja u slučaju suncokreta mora biti minmalnih 5 0C, pa do optimalnih 10-12 0C za ujednačeno i brzo nicanje. Što se tiče temperaturnih ekstrema ova biljka može podneti pad temparature do -6 0C.

Ukoliko odabrana parcela ne obiluje humodnošću onda je potrebno tokom vegetacije obezbediti 500mm vode za usev suncokreta da bi se sve fiziološke faze nesmetano odvijale.

Obrada zemljišta i ljuštenje strništa

Do kraja oktobra potrebno je obaviti duboko oranje, a ako je predusev bio rani usevi na težim zemljištima oranje bi trebalo uzvesti krajem septembra. Ukoliko su predusevi bili kasni ussevi oranje treba obaviti neposredno posle njihove žetve. Ukoliko se ne ispoštuju optimalni rokovi za dubotko oranje, može se orati tokom zime, što je bolje nego u proleće, jer prolećno oranje umanjuje prinose za 30%. Jesenje oranje treba da bude na dubini od 30-40cm sa zaoravanjem mineralnog đubriva sa više kalijuma i fosfora. Na težim zemljištima potrebno je zatvoriti brazdu u jesen tanjiračom.

Ljuštenje strništa je agrotehnička mera koja se izvodi odmah posle žetve strnih žita, odnosno preduseva i to na dubini od 10-15 cm, teškim tanjiračama ili plugovom strnjikašom. Cilj ove agro mere je veća akumilacija vode i smanjnje njenog gubitka, zatim zaoravanje žetvenih ostataka, provociranje nicanja korova i lakša osnovna obrada.

Suncokret u plodoredu

Suncokret je potrebno vraćati na percelu posle 6-7 godina, foto: I. Trifković

Obzirom da monokultura kao najčešći način proizvodnje ratarskih useva ne donosi mnogo benefita kako za zemljište, tako i za prinos sve više se prmenjuje plodored u ratarskoj proizvodnji, te tako i suncokret ima svoje mesto u istom. Suncokret je usev koji negativno reaguje na mnonokulturu i na brzo vraćanje na istu površinu. Nekadašnja agro praksa zasnivala se na vraćanju suncokreta na istu površinu nakon 3-4 godine, dok se u savremenoj proizvodnji suncokret vraća na istu parcel nakon 6-7 godina. Nedostaci gajenja suncokreta u monokulturi odražavaju se najviše na prinos. Takođe, povećanje inteziteta napada bolesti i štetočina posledica je monokulture. Negativan efekat monokulture na suncokret ne može se nadomestiti ni pojačanim đubrenjem.

Predusev za suncokret

Preudsev suncokretu ne treba da bude kultura podložna istim bolestima i štetočinama kao i sam suncokret iako suncokret nema posebne zahteve prema predusevima. Takođe, ne treba ga gajiti posle zaoravanja travnatog pokrivača niti posle višegodišnji mahunarki (kao što je lucerka u suvljim klimatima). Kulture iz kategorije mahunarki pogodne kao preudusev za suncokret mogu biti jednogodišnje mahunarke, osim soje zbog zajedničkih bolesti. Veoma pogodni predusevi za suncokret su kukuruz (rani hibridi), ozima pšenica, raž, ječam, ovas, tritikale.

 

piše stručnjak za ratarstvo Ivana Trifković

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.